Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej
PDF
Wpisany przez Administrator    sobota, 08 czerwca 2013 06:19

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

 

przeprowadzonej przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia

św. Karola Boromeusza, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30,

w okresie od dnia 01 czerwca 2012 roku do dnia 31 maja 2013 roku.

 

Organizatorem  zbiórki publicznej była  Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, 55-100 Trzebnica, ul.  Ks. Dz. W. Bochenka 30, która działała na podstawie pozwolenia nr 125/2012 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 14 maja 2012r.

Dzięki zbiórce internetowej przeprowadzonej w okresie od 01.06.2012 do 31.05.2013 r. zebrano ogólną kwotę  26.396,69 zł

Całkowite koszty przeprowadzonej zbiórki wyniosły 1.200,00zł - obejmowały:

1) Koszt stworzenia strony internetowej www.ocalicbysluzyc.pl – 1.100,00 zł

2) Koszt domeny – 100,00 zł

Wszystkie środki pieniężne uzyskane ze zbiórki publicznej, po pokryciu w/w kosztów zbiórki, tj. 25.196,69 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów kompleksowej rewitalizacji pocysterskiego klasztoru –remontu dachu i poddasza wraz z wieżami od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej –północna część wschodniego skrzydła (Etap I zadanie I) Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30