Vsmart Extensions
Co musimy wyremontować

Najpilniejszy jest remont dachu klasztoru o pow. ok.1 ha.
Przedstawiamy tylko niektóre ze zniszczeń,
które powstały w wyniku upływu czasu,
zalewania wodami opadowymi
oraz korozji biologicznej.

Zakończyliśmy IV etap remontu dachu klasztoru:

Widok wyremontowanego dachu.

Lukarna, pokrycie dachu, rynna, gzyms.

Widok lukarny od wewnątrz.

Wyremontowana więźba dachowa-I poziom.

Wyremontowana więźba na skrzyżowaniu skrzydeł.

Więźba skrzydła zachodniego.

Drugi poziom więźby dachowej.

 

Rok 2015 –
Czwarty etap remontu dachu klasztoru:
skrzyżowanie skrzydła środkowego i zachodniego.

 

1. Remont, wzmocnienie i wymiana elementów więźby dachowej, remont lukarn i kominów.

 

2. Remont pokrycia dachowego.


 

Zniszczenia pokrycia i konstrukcji dachu:

 

Widok dachu od strony wirydarza północnego przed remontem.

 

 

Uszkodzenia gzymsów wieńczących przy koszach zlewowym.

Destrukcja elementów lukarn i pokrycia dachowego.

Destrukcja komina i dachu.


Zniszczenia konstrukcji lukarny od wewnątrz.


Zniszczenia konstrukcji lukarny.

 

Braki w pokryciu dachu.


 

 

Szanowni Państwo.

W grudniu 2014 r. zakończyliśmy kolejny etap remontu dachu klasztoru.
Dzięki uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 500 000 zł, Województwa Dolnośląskiego w wys. 50 000 zł oraz darowiznom i ofiarom Dobrodziejów klasztoru wyremontowaliśmy dach, lukarny i więźbę dachową północnej części skrzydła zachodniego.

 

Zdjęcia wyremontowanego dachu i więźby dachowej.

 

Widok wyremontowanego dachu od strony zachodniej.

 

Widok wyremontowanego dachu od strony wirydarza północnego.

 

Widok wyremontowanej lukarny i pokrycia dachowego.

 

Wyremontowana więźba dachowa (wymienione belki stopowe, dźwigary, krokwie, zastrzały).


 


Remont dachu 2014 r.

 

Stan techniczny elementów dachu i więźby dachowej przed remontem.

 

Widok zniszczeń dachu od strony wirydarza północnego.

 

Uszkodzenia pokrycia dachowego i komina – widok od strony zachodniej.

 

Uszkodzenia elementów zewnętrznych lukarn.

 

Zniszczenia belek stopowych i węzłów podporowych dźwigarów.

 

Zniszczenia konstrukcji lukarn.


 

 

Szanowni Państwo.
W grudniu 2013 r zakończyliśmy drugi etap remontu dachu klasztoru.
Dzięki uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 1 000 000 zł, Województwa Dolnośląskiego - w wys.40 000 zł i Gminy Trzebnica w wys. 50 000 zł
oraz dzięki darowiznom i ofiarom Dobrodziejów klasztoru wyremontowaliśmy dach, lukarny oraz więźbę dachową środkowej części skrzydła północnego.

 

Zdjęcia po wykonaniu zadania.

 

 

Widok wyremontowanego dachu klasztoru - widok od strony wirydarza św. Jadwigi

 

Widok wyremontowanego dachu od strony bazyliki.


 

Wyremontowana więźba dachowa na drugim poziomie.

 


 

2013 rok

Drugi etap remontu dachu
obejmujący  środkową część skrzydła północnego klasztoru.
Jest to część mieszkalna  poddasza, zlokalizowana nad muzeum.

 

Zniszczenia lukarn i dachu środkowej części skrzydła północnego
(od strony bazyliki)

_IGP2309

Zniszczone pokrycie dachowe i elementy odwodnienia na północnej połaci dachowej
(od strony bazyliki)

IMGP1436

Zniszczenia lukarn i pokrycia dachowego środkowej części skrzydła północnego klasztoru

P7209626

Uszkodzona kilkusetna dachówka tzw. Palcówka

 

_IGP2316

 

 

W grudniu 2012 roku zakończyliśmy remont dachu klasztoru -
Etap I obejmujcy północną część skrzydła wschodniego.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizowanego zadania:

 

Widok od strony wirydarza św. Jadwigi na wyremontowaną część dachu klasztoru

DSC_0971

Nowe pokrycie dachowe na wyremontowanej części dachu klasztornego

DSC_0867

 

Wyremontowana część drugiego poziomu strychu klasztoru

DSC_5658

 

Wyremontowana część pierwszego poziomu strychu klasztoru

DSC_5687

 

Wyremontowane strychy w obrębie schodów

DSC_5684_1

 

Wymienione i wzmocnione elementy więźby dachowej na poziomie I poddasza,
na styku z bazyliką

DSC_0816

Wymienione i wzmocnione elementy więźby dachowej
na poziomie drugiego poddasza

DSC_0740

Przemurowany komin oraz wymiana i wzmocnienia
elementów więźby dachowej

DSC_0579

**************************


Rozpoczęłyśmy remont dachu klasztoru - Etap I - na styku z bazylikądach_09_2012_1

Remont więźby dachowej ? poziom strychu
dach_09_2012_2


Zniszczenia słupa, belek i komina
dach_09_2012_3


Zniszczenia słupów, wiązarów i belek
dach_09_2012_4

 

Uszkodzone elementy więźby dachowej

IMGP3068

 

Zniszczenia drewnianych elementów konstrukcji dachu

IMGP3086


Zniszczenia w obrębie węzłów połączeniowych
dach_09_2012_5


Zniszczenia elementów więźby dachowej ? poddasze
dach_09_2012_6

 

Zacieki w strefie koszowej:
zacieki_strefa_koszowa

Zacieki na styku ze ścianą bazyliki:
zacieki_na_styku

 

Zacieki przy świetlikach i w węźle dolnym
zacieki_z_okienek_polaciowych

Zniszczenia więźby dachowej w węźle dolnym
zniszczenia_wiezby

 

Zacieki podłogi  strychu (nad I poddaszem)
zacieki_podlogi1

Elementy więźby silnie skorodowane biologicznie ? strych
wiezba_skorodowana

 

Korozja węzła koszowego u góry
korozja_wezel_koszowy