Vsmart Extensions
Dzieła sióstr boromeuszek w klasztorze trzebnickim


Jesteśmy spadkobierczyniami św. Jadwigi Śląskiej
w Jej dziele modlitwy i posługi.
Od 150 lat pomagamy chorym i potrzebującym,
przyjmujemy pielgrzymów
przybywających do grobu św. Jadwigi
i zatrzymujących się w drodze na Jasną Górę.

Prowadzimy:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla 120 osób,
Ośrodek Wsparcia Społecznego "Szósty Stół św. Jadwigi"
oraz
Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą dla dzieci i młodzieży ,,MACIEJKI".


ZOL_1

ZOL. Posługa chorym.
Troszczymy się nie tylko  o zdrowie chorych
ale także o zbawienie ich duszy.


Szósty Stół św. Jadwigi.
Tutaj każdy człowiek potrzebujący może znaleźć pomoc.

swietlica_1
Praca z dziećmi.


Co roku klasztor odwiedza kilka tysięcy pielgrzymów z Polski i z zagranicy.

pr
Klasztorny kapuśniak  pokrzepi każdego
po trudach pielgrzymowania.

 

pielgrzymka_rowery_web
Pielgrzymi przybywają nie tylko z różnych stron
ale i w różny sposób: pieszo, rowerami i autokarami.

 

pt
Siostry opatrują obolałe nogi pielgrzymów.