Vsmart Extensions

 

Drogi Internauto!

Gorąco prosimy o pomoc
w ratowaniu budynku klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.

OPP

Pomóż ratować klasztor św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
przekaż swój 1 % podatku.


KRS:  0000383662


Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej
„By służyć”
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30;  55-100 Trzebnica
konto: BZWBK S.A. nr: 36 1090 2457 0000 0001 1621 1461
tel. 71 3874149;  607 327 326

Czytaj dalej..


Konkurs Plastyczny Dzieła Miłości - II edycja

 

Konkurs_Plastyczny

 

Pobierz Regulamin konkursu 

oraz Zgodę rodzica i Zgodę uczestnika  


Szanowni Państwo,
Dobrodziej klasztoru św. Jadwigi w Trzebnicy!
W imieniu Sióstr Boromeuszek i Zarządu Fundacji „By służyć” z głębi serca dziękuję za
wszelką okazaną pomoc w ratowaniu klasztoru. Pragnę również poinformować, że na
przestrzeni ostatnich lat, w pocysterskim zespole klasztornym w Trzebnicy, dzięki
pozyskanym dotacjom i Państwa nieocenionej pomocy, udało zrealizować się
b. wiele projektów mających na celu zatrzymanie destrukcji zabytkowych obiektów,
odzyskanie dawności oraz poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej klasztoru.
Dużo już zrobiliśmy ale jeszcze bardzo wiele zadań przed nami, głównie prac
remontowo – konserwatorskich. Zakończona, w 2019 roku, konserwacja
i rewitalizacja sal i krużganków klasztornych o pow. 2618 m2 oraz wykonanie
kilkunastu innych projektów pozwoliło na nowe otwarcie pocysterskiego klasztoru
sióstr boromeuszek – klasztoru nowych możliwości, w którym organizowanych jest
coraz więcej warsztatów i spotkań. 1 lutego odbył się II Charytatywny bal
w Klasztorze. Wkrótce zaczynamy warsztaty Montessori. W klasztorze planowane są
kolejne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W zachodnich krużgankach klasztornych
można obejrzeć wystawę Aleksandry Lis – Projekt Osiem błogosławieństw drogą św.
Jadwigi a w Sali Cecylia – wystawę 13 barokowych obrazów Ksień Cysterek, które po
300 latach wróciły do klasztoru. Wkrótce otwieramy kawiarnię u św. Jadwigi,
w której będzie można delektować się kawą św. Jadwigi i klasztorną oraz wypiekami
sióstr. Zorganizowane grupy mogą zwiedzić, z przewodnikiem, Muzeum klasztorne.
Klasztor jest codziennie otwarty dla turystów i pielgrzymów. Serdecznie zapraszamy
do klasztoru oraz do współpracy wszystkie Osoby, którym bliskie jest dziedzictwo św.
Jadwigi oraz charyzmat Sióstr Boromeuszek. Zapraszamy artystów i naukowców,
polityków i samorządowców, młodzież i dzieci, osoby samotne oraz całe rodziny.
Bramy klasztoru są szeroko otwarte dla różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych,
edukacyjnych i społecznych.
W załączeniu kila zdjęć pomieszczeń klasztornych po rewitalizacji.
Bardzo dziękujemy wszystkim Dobrodziejom klasztoru, którzy wspierali
i nadal wspierają dzieło ratowania klasztoru. Bez Państwa pomocy nie dalibyśmy
rady. Teraz najpilniejsze jest zakończenie remontu dachu klasztoru (ok 30 %
jednohektarowej powierzchni dachu). W 2020 roku musimy wykonać remont X
dachu klasztoru obejmującego skrzyżowanie skrzydła południowego i wschodniego,
który z uwagi na ogromne zniszczenia pokrycia dachowego lukarn i kominów oraz
destabilizację drewnianej konstrukcji dachu musi być wykonany przed etapem IX.
Prosimy o pomoc .
Dla ratowania klasztoru cenna jest każda złotówka.
Prosimy o przekazanie 1 % podatku dochodowego na remont klasztoru
KRS: 0000383662
Za okazaną pomoc bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Krystyna Klamińska
Ogromną destrukcję dachu widać na załączonych zdjęciach.
Więcej o działalności Fundacji „ By służyć” w załączniku.


Szanowni Państwo,

Dobrodziej klasztoru św. Jadwigi w Trzebnicy!


W imieniu Sióstr Boromeuszek i Zarządu Fundacji „By służyć” z głębi serca dziękuję zawszelką okazaną pomoc w ratowaniu klasztoru. Pragnę również poinformować, że naprzestrzeni ostatnich lat, w pocysterskim zespole klasztornym w Trzebnicy, dziękipozyskanym dotacjom i Państwa nieocenionej pomocy, udało zrealizować sięb. wiele projektów mających na celu zatrzymanie destrukcji zabytkowych obiektów,odzyskanie dawności oraz poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej klasztoru. Dużo już zrobiliśmy ale jeszcze bardzo wiele zadań przed nami, głównie pracremontowo – konserwatorskich. Zakończona, w 2019 roku, konserwacjai rewitalizacja sal i krużganków klasztornych o pow. 2618 m2 oraz wykonanie kilkunastu innych projektów pozwoliło na nowe otwarcie pocysterskiego klasztorusióstr boromeuszek – klasztoru nowych możliwości, w którym organizowanych jestcoraz więcej warsztatów i spotkań. 1 lutego odbył się II Charytatywny balw Klasztorze. Wkrótce zaczynamy warsztaty Montessori. W klasztorze planowane sąkolejne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W zachodnich krużgankach klasztornychmożna obejrzeć wystawę Aleksandry Lis – Projekt Osiem błogosławieństw drogą św.Jadwigi a w Sali Cecylia – wystawę 13 barokowych obrazów Ksień Cysterek, które po 300 latach wróciły do klasztoru. Wkrótce otwieramy kawiarnię u św. Jadwigi,w której będzie można delektować się kawą św. Jadwigi i klasztorną oraz wypiekamisióstr. Zorganizowane grupy mogą zwiedzić, z przewodnikiem, Muzeum klasztorne. Klasztor jest codziennie otwarty dla turystów i pielgrzymów. Serdecznie zapraszamydo klasztoru oraz do współpracy wszystkie Osoby, którym bliskie jest dziedzictwo św.Jadwigi oraz charyzmat Sióstr Boromeuszek.

Zapraszamy artystów i naukowców,polityków i samorządowców, młodzież i dzieci, osoby samotne oraz całe rodziny. Bramy klasztoru są szeroko otwarte dla różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Poniżej kilka zdjęć pomieszczeń klasztornych po rewitalizacji.

/1._kuzganki_klasztorne-1.jpg

2._s._Marii_-_dawny_refektarz_cysterek_.jpg

3._Refektarz

4._Kruzganki_w_skrzydle_zachodnim

 

5._Kuzganki_w_skrzydle_zachodnim

 

 

 Bardzo dziękujemy wszystkim Dobrodziejom klasztoru, którzy wspieralii nadal wspierają dzieło ratowania klasztoru. Bez Państwa pomocy nie dalibyśmy rady. Teraz najpilniejsze jest zakończenie remontu dachu klasztoru (ok 30% jednohektarowej powierzchni dachu). W 2020 roku musimy wykonać remont X dachu klasztoru obejmującego skrzyżowanie skrzydła południowego i wschodniego, który z uwagi na ogromne zniszczenia pokrycia dachowego lukarn i kominów oraz destabilizację drewnianej konstrukcji dachu musi być wykonany przed etapem IX. Prosimy o pomoc.

Dla ratowania klasztoru cenna jest każda złotówka.

Prosimy o przekazanie 1 % podatku dochodowego na remont klasztoru

 

KRS:  0000383662

 

Za okazaną pomoc bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Krystyna Klamińska

Ogromną destrukcję dachu widać na załączonych zdjęciach.

Więcej o działalności Fundacji „ By służyć” w załączniku.

 

 

 

 


 

Charytatywny Bal Karnawałowy

Witamy serdecznie, jeszcze Noworocznie !

Serdecznie zapraszamy Dobrodziejów i Przyjaciół klasztoru na I Charytatywny Bal Karnawałowy w klasztorze w dniu 4 lutego b.r organizowany z okazji 750 rocznicy kanomiozacji św. Jadwigi Śląskiej. Szczegóły na plakacie.
Na 300 Gości Balu czekać będą liczne, artystyczne i kulinarne niespodzianki.

Gorąco zapraszam w imieniu Organizatorów i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.

Dochód w całości zostanie przeznaczony na remont dachu klasztoru.

Do zobaczenia na balu!

Krystyna Klamińska

 

Konkurs Plastyczny Dzieła Miłości


Z radością informujemy, że Konkurs Plastyczny "Dzieła Miłości" został rozstrzygnięty!

Poniżej umieszczamy protokół z wynikami konkursu.

Dziękujemy wszystkich bardzo gorąco za udział w konkursie.

 

Protokół

Konkurs_Plastyczny_dziela_milosci


UWAGA: Przedłużamy termin zakończenia konkursu do 7 maja :)

Życzymy twórczych pomysłów!

Konkurs_Plastyczny_dziela_milosci


Pobierz Regulamin konkursu


 


 

Od 150 lat pocysterski klasztor w Trzebnicy
jest naszym domem, w którym modlimy się,
pomagamy chorym i potrzebującym,
przyjmujemy pielgrzymów przybywających do grobu św. Jadwigi
i zatrzymujących się w drodze na Jasną Górę.

Mamy ogromne problemy finansowe.
Utrzymujemy siebie i  klasztor
z naszych pensji i emerytur.
Z trudem opłacamy bieżące rachunki i kupujemy opał.
Aby klasztor nie popadł w ruinę musimy wykonać remonty.
Przecieka kilkusetletni dach klasztoru o pow. ok 1 ha.
odpadają tynki zewnętrzne,
niszczeją zabytkowe mury i sklepienia,
przez skorodowane rury przecieka woda.
Ogrom prac przerasta możliwości Zgromadzenia.
Ogarnia nas strach i przerażenie,
że nie podołamy wyzwaniom,
że zmuszone będziemy opuścić klasztor.

Prosimy o pomoc.
Same nie damy rady ale razem - możemy wiele.
Pomóż nam ocalić ten unikalny Pomnik Historii
i zachować dla pokoleń dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej.
Każda podarowana złotówka doda  nam nadziei,
że możemy uratować klasztor.
Wszystkim Dobrodziejom z głębi serca dziękujemy.

 

 

 

 

Z zapewnieniem o naszej modlitewnej pamięci,
siostry boromeuszki z Trzebnicy.

 Szanowni Państwo.

 

W grudniu 2015 roku zakończyliśmy IV Etap remontu dachu klasztoru.
Dzięki dotacjom uzyskanym z: 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 800 000 tys. zł
Województwa Dolnośląskiego w wys. 60 000 zł
Gminy Trzebnica w wys. 60 000 zł
oraz przy Państwa wsparciu finansowym wyremontowaliśmy dach na skrzyżowaniu 
skrzydła środkowego i zachodniego klasztoru
obejmujący zachodnią cześć środkowego skrzydła 
oraz wschodnią połać środkowej części skrzydła zachodniego.

 

Bardzo dziękujemy za wszelkie formy dotychczasowego wsparcia!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kochani Przyjaciele i Dobroczyńcy.

 

W grudniu 2014 r. zakończyliśmy kolejny etap remontu dachu klasztoru.
Dzięki uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego oraz darowiznom i ofiarom Dobrodziejów klasztoru wyremontowaliśmy dach, lukarny i więźbę dachową północnej części skrzydła zachodniego. 
3 listopada 2014 r. zostały oficjalnie otwarte tzw. "Pokoje Wyciszenia" w skrzydle północnym klasztoru, które będą udostępniane gościom i pielgrzymom chcącym zaczerpnąć duchowych sił u boku św. Jadwigi.

 

Za wszelkie przejawy życzliwości i okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

 

Poświęcenia Pokoi Wyciszenia na poddaszu w skrzydle północnym dokonał ks. bp Andrzej Siemieniewski.

 

 

~~~~~~~~

 

Szanowni Państwo.
W grudniu 2013 r zakończyliśmy drugi etap remontu dachu klasztoru.
Dzięki uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego i Gminy Trzebnica oraz dzięki darowiznom i ofiarom Dobrodziejów klasztoru wyremontowaliśmy dach, lukarny oraz więźbę dachową środkowej części skrzydła północnego.

 


 

Kochani Nasi Dobrodzieje.

Z radością informujemy, że w dniu 18 marca b.r. dokonaliśmy poświęcenia , dwóch  ważnych dla klasztoru dzieł, zrealizowanych w 2012 r.:

 1. Pomp ciepła
 2. oraz wyremontowanej pierwszej części dachu klasztoru.

 

Gorąco dziękujemy Wszystkim Dobrodziejom wspierającym Kongregację w ratowaniu 
unikalnego, pocysterskiego klasztoru.

 

Zrealizowanie zadań  było możliwe tylko dzięki pozyskanym dotacjom i darowiznom:

 • Montaż pomp ciepła  dofinansował Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wys. 449 820 zł. 
  W wyniku  realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na montażu 4 pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 211,5 kW oraz redukcji ładunku zanieczyszczeń w skali roku 
  w ilości 16 Mg CO? (16 ton).
 • Wykonanie remontu dachu klasztoru obejmującego północną część wschodniego skrzydła zostało dofinansowane 
  w wys. 940 000 zł. 
  w tym:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? 650 000 zł.
  Urząd Marszałkowski W.D. -140 000 zł,
  Gmina Trzebnica -150 000 zł.
  W wyniku realizacji zadania został wyremontowany dach o pow. 1200 m? wraz z dwoma poziomami poddasza.

 

Dzięki Państwa ofiarności i pomocy Ludzi Dobrej Woli wykonaliśmy ten najtrudniejszy pierwszy krok. 
Ufamy, że z pomocą naszych Dobrodziejów wykonamy kolejne etapy prac remontowych.

 

 

Serdecznie podziękowania składamy Panu Leszkowi Mroczkowskiemu, 
który zorganizował i zasponsorował poczęstunek dla przybyłych Gości.

 

Bóg zapłać za pomoc i każdy gest uczyniony w naszą stronę.

Wdzięczne Siostry Boromeuszki z Trzebnicy

 

 

 

Kilka zdjęć z poświecenia

DSC_5597


DSC_5648

 

 

Poniżej przedstawiamy stan techniczny dachu klasztoru (kilka zdjęć).

 

 

Widok z dachu bazyliki na dachy klasztoru: styk  skrzydła północnego
i  wschodniego: zły stan techniczny pokrycia dachowego, opierzeń , obróbek , koszy
dach_1_1

 

Zniszczone koryto zlewowe na styku z bazyliką; uszkodzone  pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe.
dach_1_2


Zniszczone pokrycie dachu, uszkodzona rynna, zniszczone koryto zlewowe na styku z bazyliką
dach_1_3


Elementy więźby silnie skorodowane biologicznie
wiezba_skorodowana

 

Korozja węzła koszowego
korozja_wezel_koszowy